Vũ Thư Nguyên

Y là Nghề, Văn, Thơ, Nhạc là Nghiệp

Cũng Bởi Vì Trăng Nên Có Em

trang-dang-hien
Trăng – Tranh sơn dầu của Đặng Hiền

 

Phổ thơ Phạm Ngọc, Tấn Đạt hát.

Next Post

Previous Post

© 2024 Vũ Thư Nguyên

Theme by Anders Norén