Vũ Thư Nguyên

Y là Nghề, Văn, Thơ, Nhạc là Nghiệp

Chờ Nhau

Phổ thơ: Nguyễn An Bình
Hoà âm: Đỗ Hải
Trình bày: Quỳnh Dao

Trình bày: Hương Lê

 

 

BEAT: CLICK HERE BẤM ĐÂY

 

 

chonhau-final1

chonhau-final2

Next Post

Previous Post

© 2024 Vũ Thư Nguyên

Theme by Anders Norén