Vũ Thư Nguyên

Y là Nghề, Văn, Thơ, Nhạc là Nghiệp

Bài thơ không gửi cho ai

Nhạc: Vũ Thư Nguyên
Thơ: Phạm Ngọc
Thể hiện: Quang Minh

 

Bai-tho-khong-gui

Next Post

Previous Post

© 2024 Vũ Thư Nguyên

Theme by Anders Norén