Vũ Thư Nguyên

Y là Nghề, Văn, Thơ, Nhạc là Nghiệp

Author

Vũ Thư Nguyên

Về Nhé Em

Bài Thơ Cho Em

Chiều Qua Phố Núi

Chia Xa

Mưa Qua Phố

Xanh Rặng Trâm Bầu

Xót Xa

Đưa Người Về Dư Âm

Đá Buồn Không Tuổi

Huế phủ rêu xanh như đám rong buồn

/

© 2022 Vũ Thư Nguyên

Theme by Anders Norén