Vũ Thư Nguyên

Y là Nghề, Văn, Thơ, Nhạc là Nghiệp

Author

Vũ Thư Nguyên

Why I Write

Đến Với Anh – Thanh Hưng

Đợi Em Về

Mưa Về Phố Nhỏ

Cầu Vồng Tình Yêu

Một Lần Nữa Thôi

Em còn yêu mưa không?

Trên Dốc Cuộc Tình

Tàn Một Kiếp Hoa

CÀNH ĐÀO ƠI MANG XUÂN ĐẾN MÀ CHI

/

© 2022 Vũ Thư Nguyên

Theme by Anders Norén