Vũ Thư Nguyên

Y là Nghề, Văn, Thơ, Nhạc là Nghiệp

Tình Thu

Trình Bày: Khắc Dũng

Hoà Âm: Quốc Dũng

2015_04_24_tinh_thu

Next Post

Previous Post

© 2023 Vũ Thư Nguyên

Theme by Anders Norén