Vũ Thư Nguyên

Y là Nghề, Văn, Thơ, Nhạc là Nghiệp

Tìm Anh Giữa Bốn Mùa

Thơ: Linh Lan
Nhạc: Vũ Thư Nguyên

Chord Arrangement & Keyboard: Nga Nguyễn

timanh2014-a

timanh2014-b

Next Post

Previous Post

© 2024 Vũ Thư Nguyên

Theme by Anders Norén