Vũ Thư Nguyên

Y là Nghề, Văn, Thơ, Nhạc là Nghiệp

Thương Tiếc Tình Thu

Nhạc: Vũ Thư Nguyên
Lời: Miên Du & Vũ Thư Nguyên & Friends
Keyboard: Nguyễn Minh Châu

tiec thu

Next Post

Previous Post

© 2024 Vũ Thư Nguyên

Theme by Anders Norén