Vũ Thư Nguyên

Y là Nghề, Văn, Thơ, Nhạc là Nghiệp

Nhặt Lại Xuân Xưa

 

Arrangement & Keyboard: Nga Nguyễn

 

Next Post

Previous Post

© 2024 Vũ Thư Nguyên

Theme by Anders Norén