Vũ Thư Nguyên

Y là Nghề, Văn, Thơ, Nhạc là Nghiệp

Nhánh Sông Phiền Muộn

Thơ: Cát Biển
Nhạc: Nguyễn Thiện Doãn
Trình bày: Xuân Trường

 

 

CatBien_NguyenThienDoan_NSPM

Next Post

Previous Post

© 2024 Vũ Thư Nguyên

Theme by Anders Norén