Vũ Thư Nguyên

Y là Nghề, Văn, Thơ, Nhạc là Nghiệp

Nha Trang Chiều Vào Nhớ

Thể Hiên: Quỳnh Lan

 

DSCF2360_edited-1

Nhạc: Vũ Thư Nguyên
Thơ: HNTT
Thể hiện: Tố Nga

Next Post

Previous Post

© 2024 Vũ Thư Nguyên

Theme by Anders Norén