Vũ Thư Nguyên

Y là Nghề, Văn, Thơ, Nhạc là Nghiệp

Mưa, Trăng, và Phiến Tình Sầu

 

Hoà âm & keyboard: Nga Nguyễn

 

mua trang phien tinh sau

Next Post

Previous Post

© 2024 Vũ Thư Nguyên

Theme by Anders Norén