Vũ Thư Nguyên

Y là Nghề, Văn, Thơ, Nhạc là Nghiệp

Giấc Mơ Tình

Thơ: Trần Huy Sao
Nhạc: Vũ Thư Nguyên
Trình bày: Châu Thuỳ Dương
Hoà âm: Võ Công Diên

BEAT: CLICK HERE TO DOWNLOAD – BẤM ĐÂY ĐỂ TẢI VỀ

Karaoke by Dương Kiều Hạnh (Germany)

giacmotinh

Next Post

Previous Post

© 2024 Vũ Thư Nguyên

Theme by Anders Norén