Vũ Thư Nguyên

Y là Nghề, Văn, Thơ, Nhạc là Nghiệp

Em Ơi, Yêu Anh Đi!

Phối âm và keyboard: Nga Nguyễn.

Next Post

Previous Post

© 2024 Vũ Thư Nguyên

Theme by Anders Norén