Vũ Thư Nguyên

Y là Nghề, Văn, Thơ, Nhạc là Nghiệp

Em Mãi Là Mùa Xuân

thơ: Cao Nguyên
nhạc: Vũ Thu* Nguyên

emlmx-a

emlmx-b

Next Post

Previous Post

© 2024 Vũ Thư Nguyên

Theme by Anders Norén