Vũ Thư Nguyên

Y là Nghề, Văn, Thơ, Nhạc là Nghiệp

Em đi

Hoà âm và trình bày: Vũ Hoành

Xin chân thành cám ơn bạn NS. Vũ Hoành, thật nhiều.
Nhạc nền BEAT:
http://sannhac.com/mp556284/Em-di-BEAT.htm
 

mpd_vtn_emdi

Next Post

Previous Post

© 2024 Vũ Thư Nguyên

Theme by Anders Norén