Vũ Thư Nguyên

Y là Nghề, Văn, Thơ, Nhạc là Nghiệp

Em Có Tin Năm Tháng Biết Yêu Không?


Thơ: Nguyễn Hoài Vũ
Nhạc: Vũ Thư Nguyên
Arranged & Keyboard: Nga Nguyễn

Next Post

Previous Post

© 2024 Vũ Thư Nguyên

Theme by Anders Norén