Vũ Thư Nguyên

Y là Nghề, Văn, Thơ, Nhạc là Nghiệp

Đi về biển nhớ

 

ý thơ: Linh Lan
keyboard: Nga Nguyễn

di ve bien nho a

di ve bien nho b

Next Post

Previous Post

© 2024 Vũ Thư Nguyên

Theme by Anders Norén