Vũ Thư Nguyên

Y là Nghề, Văn, Thơ, Nhạc là Nghiệp

Cứu Cánh

 

Thơ: Nguyễn Bình Thường
Hòa âm & trình bày: Thụy Mi

Next Post

Previous Post

© 2024 Vũ Thư Nguyên

Theme by Anders Norén