Vũ Thư Nguyên

Y là Nghề, Văn, Thơ, Nhạc là Nghiệp

Cũng Bởi Vì Trăng Nên Có Em

Thơ: Phạm Ngọc
Hoà Âm: Quốc Dũng
Trình bày: Tấn Đạt

Next Post

Previous Post

© 2024 Vũ Thư Nguyên

Theme by Anders Norén