Vũ Thư Nguyên

Y là Nghề, Văn, Thơ, Nhạc là Nghiệp

Con Chiên Chết Hiền Hoà

Phổ thơ: Linh Lan

con chien

Next Post

Previous Post

© 2024 Vũ Thư Nguyên

Theme by Anders Norén