Vũ Thư Nguyên

Y là Nghề, Văn, Thơ, Nhạc là Nghiệp

Cảm ơn em đã yêu anh

camonemdayeuanh2

Hoà âm: Vũ Thư Nguyên
 

Keyboard: Nga Nguyễn

cam-on-em-da-yeu-anh-m

Next Post

Previous Post

© 2024 Vũ Thư Nguyên

Theme by Anders Norén