Vũ Thư Nguyên

Y là Nghề, Văn, Thơ, Nhạc là Nghiệp

Bên Em Bình Yên

https://soundcloud.com/john-nguyen-31/ben-em-binh-yen

BEAT: BẤM ĐÂY ĐỂ TẢI VỀ

ben em binh yen a

ben em binh yen b

Hoà âm: Vũ Thư Nguyên

Hoà âm: Nga Nguyễn

Next Post

Previous Post

© 2024 Vũ Thư Nguyên

Theme by Anders Norén