Vũ Thư Nguyên

Y là Nghề, Văn, Thơ, Nhạc là Nghiệp

Chưa Nói Lời Yêu Em – Music

Vũ Thư Nguyên phổ thơ Phạm Ngọc

Piano: Trang Thanh Trúc

 

Keyboard: Nga Nguyễn

ChuaNoiLoiYeuEm2

Next Post

Previous Post

© 2024 Vũ Thư Nguyên

Theme by Anders Norén